Bestyrelsesmøde den 6. november 2019

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET_Orientering om sag med FOA Download PDF
 3. LUKKET_Drøftelse og beslutning om strategi Download PDF
 4. LUKKET_Godkendelse af bemyndigelse Download PDF
 5. Orientering om budgetanalysen og godkendelse af den videre proces Download PDF
 6. Godkendelse af proces for den risikobaserede dimensionring, RBD 2021+ Download PDF
 7. LUKKET_Orientering om udvikling af operative kommuniksations- og samarbejdsmodeller Download PDF
 8. Orientering om operativ sikring af objekter med kulturarvmæssig betydning Download PDF
  • Bilag 1_Orientering om branden i Notre Dame i Paris Download PDF
 9. Orientering om forventet regnskab 2019 Download PDF
 10. Godkendelse af samlokalisering af Teknik Download PDF
 11. Godkendelse af ABA-takster 2020 Download PDF
 12. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, andet halvår 2019 Download PDF
 13. Godkendelse af mødeplan 2020 Download PDF
 14. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 16. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 17. Kommende møde Download PDF
 18. Eventuelt Download PDF