Nytårsparole: ‘Et større og stærkere beredskab’

Ved Hovedstadens Beredskabs første nytårsparole blev der sat fokus på de store udfordringer, som beredskabet står over for i dag, og hvordan samarbejdet mellem de 8 kommuner giver mulighed for at skabe et stærkere og mere robust beredskab i fællesskab.

Nye kolleger, nye samarbejdspartnere og et nyt fælles beredskab. Meget var nyt, da Hovedstadens Beredskab d. 29. januar afholdte nytårsparole for første gang.  Det fandt sted i den nye Station Gearhallen på Gl. Køge Landevej. Her var medarbejdere, samarbejdspartnere og politikere fra de 8 kommuner samlet for ikke bare at byde hinanden et godt nytår, men også at se på nogle af de store udfordringer, som venter for landets største beredskab.

– Det trusselsbillede vi står overfor i dag, er et helt andet end for bare få år siden.  Klimarelaterede hændelser som skybrud og oversvømmelser er næsten årligt tilbagevendende begivenheder, som ikke kender til kommunegrænser. Ligesom der heller ikke er tvivl om, at kapaciteten til at begå terror findes i vores samfund. Derfor er det helt afgørende, at vi har skabt en organisation og et stærkt fællesskab, der har den nødvendige robusthed til at kunne gøre en forskel, når og hvis vi bliver ramt af en alvorlig hændelse, sagde Helle Adelborg, bestyrelsesformand i Hovedstadens Beredskab og borgmester i Hvidovre Kommune.

I sin efterfølgende tale rettede beredskabsdirektøren en særlig tak til medarbejderne, som har været med til at sikre at sammenlægningen af beredskaberne i de 8 kommuner ved årsskiftet er gået glat, så det ikke har kunnet mærkes på beredskabets indsatser og service.

– Overgangen til Hovedstadens Beredskab har været overraskende smidig. Det skyldes ikke mindst, at medarbejderne har haft en utrolig positiv og konstruktiv indstilling, og har lagt et enormt og ihærdigt arbejde i at få det her til at lykkes. Det er faktisk lykkedes så godt, at borgerne knapt nok har mærket det, sagde beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen.

Efter talerne havde deltagerne mulighed for en rundvisning i Station Gearhallen, der bliver et operativt omdrejningspunkt og nervecenter, hvor man blandt andet kunne se indretningen af den nye og kommende alarm- og vagtcentral i Hovedstadens Beredskab.