Illustration af deklaration på fyrværkeri

Opbevaring og bortskaffelse af fyrværkeri

Fra i dag må du som privatperson ikke affyre fyrværkeri igen før den 27. december 2017. Derfor skal du vide, hvordan du opbevarer eller bortskaffer dit fyrværkeri på en sikker måde, hvis du ikke fik fyret det hele af ved nytåret.

Hvor meget fyrværkeri må jeg have derhjemme?

Du må opbevare 5 kg NEM (netto eksplosiv mængde) i dit hjem, indtil det bliver den 27. december, hvor du må bruge dit overskydende fyrværkeri igen. NEM-vægten kan du altid se på dit fyrværkeri. De 5 kg NEM svarer også til højst tilladte NEM-vægt for fyrværkeri, du må køre med i din private bil. Fyrværkeri betragtes som farligt gods og er i sagens natur eksplosivt. Derfor skal fyrværkeri omgås med forsigtighed – også når det transporteres.

Hvordan opbevarer jeg fyrværkeriet?

Fyrværkeri skal opbevares på en fornuftig måde. Læg det derfor et mørkt og tørt sted, hvor der ikke er elektriske apparater eller varmekilder i nærheden. Fyrværkeri skal opbevares utilgængeligt for børn, og du må ikke fjerne beskyttelseshætten fra lunter.

Hvordan bortskaffer jeg overskydende fyrværkeri? 

Har du mere end 5 kg NEM fyrværkeri i overskud fra nytårsaften, skal du bortskaffe den resterende mængde på forsvarlig vis. Kontakt din lokale genbrugsstation, og spørg, om de tager imod det ubrugte krudt. Det er nemlig ikke er alle genbrugsstationer, der kan hjælpe dig af med fyrværkeriet.