Brandmænd og indsatsledere er samlet i en rundkreds og holder møde

Redningsarbejde under vanskelige forhold

Hovedstadens Beredskab uddanner og træner specialtjenesten til at håndtere store og komplekse redningsopgaver.

For at kunne håndtere store og komplekse redningsopgaver, er specialtjenesten ved Hovedstadens Beredskab uddannet efter USAR-principperne. USAR står for Urban Search And Rescue, frit oversat, redningsopgaver i bygninger og bygningskonstruktioner.

USAR-principperne anvendes af redningstjenester i mange lande og gør det muligt at samarbejde med andre ved store og komplekse hændelser. Hovedstadens Beredskab forventer dog ikke at sende redningsenheder til opgaver ude i verden.  “Vores specialtjeneste har kompetencen for at kunne løse opgaver i Hovedstadens Beredskabs område, ligesom andre beredskabsenheder vil kunne rekvirere enheden til assistancen, fortæller Tim Ole Simonsen, operationschef i Hovedstadens Beredskab.”

Redningsopgaverne vil kunne blandt andet kunne opstå efter voldsomme vejrsituationer, eksplosionsulykker og kollaps af bygninger.

Specialtjenesten arbejder med andre typer af redningsopgaver, redningsdykning, højderedning og frigørelse ved forskellige typer af ulykker, derfor er det naturligt at også USAR-beredskabet er placeret der.

“De redningsopgaver vi normalt varetager er oftest afsluttet inden for få timer, når vi arbejder med USAR, kan arbejdet vare i flere dage, fortæller holdleder i Specialtjenetsen brandmester Michael Drud. Det sætter helt særlige krav til vores mandskab, men også til organisering af indsatsen”.

Det er en stor værktøjskasse der hører til USAR-beredskabet. På 2 ens indrettede containere, er der blandt andet udstyr til at afstive bygninger, skære i jern, beton og træ, hejse bårer og bygningsdele op og ned, lytte- og kameraudstyr samt lysmateriel. Containerne kan suppleres af øvrige køretøjer og materiel fra Hovedstadens Beredskabs øvrige stationer og enheder.

Alt mandskab i Specialtjenesten er uddannet i USAR. Uddannelsen omfatter dels teori i organisering af skadestedet og planlægning af redningsarbejdet, uddannelse i betjening af værktøj og større indsatsøvelser hvor det indlærte trænes.

“Indsatsøvelserne i det specielle øvelsesområde giver en helt unik mulighed for at øve de teknikker vi skal bruge siger Michael Drud. Indholdet i øvelserne udfordrer vores mandskab og kræver der tænkes kreativt og samarbejdes, slutter holdlederen.”

Et af holdene fra Specialtjenesten var i uge 47 på uddannelse i Revinge i Skåne, hvor det svenske beredskab har et stort uddannelses- og øvelsescenter.