Billedet viser en af Hovedstadens Beredskabs ambulancer

Region Hovedstaden overtager ambulancedrift fra Hovedstadens Beredskab

Regionen vil sikre ambulancedriften og rekruttering af ambulancemedarbejdere, når Hovedstadens Beredskab overdrager ambulancedriften den 1. juni. Overdragelsen sker i tæt samarbejde mellem regionen og Hovedstadens Beredskab frem til 2023.

Region Hovedstadens Akutberedskab vil fra 1. juni 2022 stå for ambulancedriften i Københavnsområdet, når Hovedstadens Beredskab overdrager den til regionen. Overdragelsen sker efter en stigende medarbejdermangel hos Hovedstadens Beredskab efter tab af et ambulanceudbud. Medarbejdermanglen har givet øget pres på ambulanceområdet, og derfor har regionsrådet og Hovedstadens Beredskab indgået en aftale om overdragelse, der kan være med til at sikre ambulancedrift og rekruttering af personale. Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) fortæller:

– Vi hjemtager ambulancedriften før tid for at skabe stabile rammer og afklaring for ambulancepersonalet, som vi håber vil vælge at arbejde i regionens nye ambulancetjeneste. Vi vil sikre gode vilkår ved overdragelsen, og vi håber, personalet vil være med til at udvikle ambulancetjenesten, hvor vi satser på høj faglighed, uddannelse og udvikling. Det gør vi for at blive endnu bedre til at behandle og transportere akut syge borgere, der har brug for en ambulance, siger han og tilføjer:

– Borgerne kan regne med, at der kommer en ambulance, hvis de bliver ramt af en kritisk og livstruende tilstand, fordi vi prioriterer dem først, og fordi ambulancepersonalet og personalet i vagtcentralen yder en kæmpe indsats. Det fortsætter vi med, selv om der i den kommende periode fortsat vil være udfordringer i ambulancedriften, fordi der mangler ambulancepersonale i hele landet. Derfor står et godt arbejdsmiljø med fastholdelse og rekruttering øverst på dagsordenen hos den nye ambulancetjeneste.

Samarbejde om overdragelse af ambulancedrift

Oprindeligt skulle Hovedstadens Beredskab ophøre med at køre ambulance til februar 2023, hvor den oprindelige kontrakt ophører. Men de seneste måneder har tre ud af ti medarbejdere forladt selskabet, og trods en stribe initiativer for at lette presset er det blevet tiltagende sværere at få vagtplanen til at hænge sammen. Bestyrelsesformand for Hovedstadens Beredskab, borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S), siger:

– Ambulancetjenesten er en vital samfundsfunktion, så det har været vigtigt for os i Hovedstadens Beredskab at medvirke til en sikker overdragelse af opgaven. Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstaden samarbejder konstruktivt om virksomhedsoverdragelsen. Vi har i Hovedstadens Beredskab i rigtig mange år leveret ambulancetjeneste på et højt niveau, og overgangen skal være med til at sikre stabilitet. Vores dygtige og dedikerede ambulancereddere udfører hver eneste dag en stor indsats. Vi har med indgåelse af aftalen haft stort fokus på, at vores medarbejdere kan blive afklaret om deres fremtidige arbejdsforhold.

Vil være klar til at modtage nye medarbejdere

Når Hovedstadens Beredskab overdrager ambulancedriften den 1. juni, sker det i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab, og der lægges op til, at ambulancepersonalet omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for ambulanceuddannede medarbejdere i Akutberedskabet. Konstitueret direktør i Akutberedskabet Jonas Egebart ser frem til at byde nye ambulancemedarbejdere velkommen:

– Vi er fuld i gang med at opbygge den nye ambulancetjeneste og blive klar til at modtage alle de gode ambulancemedarbejdere, der har lyst til at være med. Vi har ansat en rigtig dygtig ambulancechef, og alle sejl bliver sat til for at være parate til overdragelsen til juni, fortæller han og tilføjer:

– Vi har respekt for den store opgave, som vi skal løse sammen med Hovedstadens Beredskab for at blive klar til overdragelsen af vores kommende kollegaer i Akutberedskabet. Vi vil samarbejde tæt både før og efter overdragelsen for at give ambulancepersonale fra Hovedstadens Beredskab en rigtig god overgang til regionens ambulancetjeneste. Det er en stor opgave at få overdraget ambulancekørslen otte måneder tidligere end planlagt, og derfor vil alt ikke være perfekt fra den første dag

Overdragelsen af ambulancedriften sker under forudsætning af, at regionsrådet og bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab på deres møder i april kan godkende en aftale om de økonomiske forhold i forbindelse med overdragelsen.

For yderligere, kontakt regionens pressevagt på presse@regionh.dk og 70 20 95 88

 

Fakta om overdragelse af ambulancedriften

Ambulancedrift i Region Hovedstaden: Ambulancerne bliver kørt af leverandører, der er fundet ved et EU-udbud. I det daglige er det Region Hovedstadens Akutberedskab, der sender ambulancer ud fra vagtcentralen i Ballerup. Vagtcentralen visiterer borgere til akuthjælp, når de ringer til Akuttelefonen 1813 og alarm 1-1-2 med sundhedsfaglige spørgsmål.

Ambulanceleverandører: Falck driver to tredjedele af ambulancerne i regionen, og resten er blevet kørt af Hovedstadens Beredskab i Københavnsområdet. Fra 1. juni 2022 til 1. feb. 2023 overtager Akutberedskabet ambulancekørslen fra Hovedstadens Beredskab. Derefter træder ambulanceudbuddet i kraft. Hovedstadens Beredskab er er ejet af otte kommuner; Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og København.

Baser og køretøjer: Regionen får stillet baser og ambulancer til rådighed fra Hovedstadens Beredskab frem til 1. februar 2023. Derefter forventer regionen som planlagt at kunne køre fra egne baser og i nye ambulancer.

Medarbejdere: De får tilbud om overdragelse til regionens nye ambulancetjeneste fra 1. juni 2022. Antallet af medarbejdere ændrer sig løbende i takt med ansættelse eller fratrædelse. Den 1. marts er der 207 ambulancemedarbejdere i Hovedstadens Beredskab svarende til 152 på fuld tid, derudover er der 44 elever. Først til maj står det klart, hvor mange der ønsker overdragelse.

Ansættelsesvilkår: Regionen ønsker, at medarbejderne fra Hovedstadens Beredskab allerede fra overdragelsen omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for de nuværende medarbejdere i Akutberedskabet. Det vil dog kræve en aftale med FOA.

Akutberedskabets nuværende medarbejdere er ansat efter overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for ambulanceuddannet personale indgået mellem FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og følger Arbejdstidsaftalen for social- og sundhedspersonale. Sidstnævnte aftale giver større fleksibilitet for arbejdsgiver i den almindelige arbejdstilrettelæggelse og i forbindelse med spidsbelastninger mod, at medarbejdere får bedre betaling for arbejde på skæve tidspunkter.

Udbud: Regionen har haft ambulancedriften i EU-udbud i 2021, hvor Falck og Region Hovedstadens Akutberedskab blev valgt som leverandører fra 2023. Udbuddet skete med en kontrolberegning, og der har ikke været indgivet klager.