Region Hovedstaden overtager ambulancekørslen fra Hovedstadens Beredskab

Både bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab (HBR) og politikerne i regionsrådet har godkendt den endelige aftale for overtagelse af ambulanceberedskaber fra 1. juni

Politikerne i regionsrådet i Region Hovedstaden og Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har nu endeligt godkendt overtagelsen af den tredjedel af ambulancekørslen i hovedstadsområdet, som HBR i dag står for.

Region Hovedstadens Akutberedskab vil fra 1. juni 2022 stå for ambulancedriften i Københavnsområdet, når Hovedstadens Beredskab overdrager den til regionen. Overdragelsen sker efter en stigende medarbejdermangel hos Hovedstadens Beredskab efter tab af et ambulanceudbud. Medarbejdermanglen har givet øget pres på ambulanceområdet, og derfor har regionsrådet og Hovedstadens Beredskab indgået en aftale om overdragelse, der kan være med til at sikre ambulancedrift og rekruttering af personale.

Rammerne er de samme

Hovedstadens Beredskab vil stille baser og ambulancer til rådighed i perioden frem til 1. februar 2023, hvor den oprindelige kontrakt ophører.

”For ambulancepersonalet betyder det, at hverdagen på mange måder bliver den samme. De kender baserne og bilerne – og vi håber, at rigtig mange ambulancemedarbejdere fra Hovedstadens Beredskab kommer med ind i regionens nye ambulancetjeneste. Deres viden og engagement er vigtig for opbygning af en ny ambulancetjeneste,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Han tilføjer, at overtagelsen er blevet fremrykket for at sikre, at der er ambulancer til borgere, der bliver akut og livstruende syge, og så håber han også, at en hurtigere overtagelse kan give afklaring og skabe vished for personalet i Hovedstadens Beredskab.

Vished om fremtiden

Oprindeligt skulle Hovedstadens Beredskab ophøre med at køre ambulance til februar 2023, hvor den oprindelige kontrakt ophører. Men de seneste måneder har tre ud af ti medarbejdere forladt selskabet, og trods en stribe initiativer for at lette presset er det blevet tiltagende sværere at få vagtplanen til at hænge sammen.

Formand for Hovedstadens Beredskab borgmester Steen Christiansen (S) i Albertslund Kommune understreger, at Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstaden samarbejder konstruktivt om virksomhedsoverdragelsen.

”Med denne aftale får personalet i ambulancerne vished om deres fremtidige arbejdsforhold. Vores dygtige og dedikerede medarbejdere har i rigtig mange år leveret ambulancetjeneste på et højt niveau, og overgangen skal være med til at sikre stabilitet,” siger Steen Christiansen.

Overdragelse i tæt samarbejde

Når Hovedstadens Beredskab overdrager ambulancedriften den 1. juni, sker det i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab, og der lægges op til, at ambulancepersonalet omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for ambulanceuddannede medarbejdere i Akutberedskabet. Direktør i Akutberedskabet Jonas Egebart ser frem til at byde nye ambulancemedarbejdere velkommen:

” Vi har respekt for den store opgave, som vi skal løse sammen med Hovedstadens Beredskab for at blive klar til overdragelsen af vores kommende kolleger i Akutberedskabet. Jeg er optaget af, at det sker med stor åbenhed og ordentlighed, og håber, at der er mange, som har lyst til at komme med over og køre ambulancer i den nye tjeneste,” siger Jonas Egebart.

Han understreger, at der bliver samarbejdet tæt både før og efter overdragelsen for at give ambulancepersonale fra Hovedstadens Beredskab en rigtig god overgang til regionens ambulancetjeneste.

Fakta – skærpet visitering og prioritering af ambulancer

 • Selv om der har været dage, hvor HBR ikke kunne stille med de aftalte ambulancer, så har det ikke påvirket det mest akutte udrykninger.
 • Regionen har overholdt den politisk fastsatte målsætning for A-kørsler (akutte livs- og førlighedstruende hændelser) på 93 pct. inden for 15 minutter. Fra 2015 til 2019 har gennemsnittet ligget på 93,6 pct. og 98 pct. fra år 2020 til og med 11. april 2022.
 • Vagtcentralen 1-1-2 i Region Hovedstadens Akutberedskab har skærpet visitationen for at sikre borgerne den rette indsats og undgå at ambulancerne anvendes til opgaver, hvor mindre kan gøre det. Vagtcentralen prioriterer altid det nødvendige antal ambulancer for at sikre, at der er en ledig ambulance til akutte livs- og førlighedstruende hændelser.  Således har vagtcentralen omlagt akutte ikke livstruende B- kørsler og planlagte ikke akut patientransport med behov for overvågning/behandling (C-ambulancekørsler) til liggende sygetransport (D-kørsler) og siddende patienttransport (E-kørsler).
 • Desuden har Akutberedskabet også en såkaldt præhospital visitator – en paramediciner, som kører ud i en akutbil til allerede visiterede B-kørsler. Sammen med borgeren undersøger paramedicineren, om indlæggelse på hospital er den bedste løsning. Måske kan borgeren få hjælp ved egenomsorg, kontakt til egen læge, kontakt til hjemmepleje eller kommunens akutteams. Funktionen køres i fast drift med to køretøjer dagligt og giver gode resultater.
 • 43 pct. af patienterne visiteres med denne ordning til anden transport end ambulance (egen transport, siddende eller liggende sygetransport). 32 pct. indlægges ikke, men instrueres i egenomsorg. Kun 24 pct. indlægges med ambulance.
 • Akutberedskabet har også indført en løsning med to paramediciner, som genvisiterer de opkald, der kommer til akut ambulancebestilling (akut patient transport). Det er samarbejdspartnere som hospitaler, egen læge, plejehjem eller politi, der bestiller transport med ambulancer. Ved at gå i dialog om bestillingerne er en del ambulancekørsler omvisiteret fx til akut siddende transport, idet det nogle gange er en hurtig indlæggelse, der er ønsket, og ikke nødvendigvis en ambulance med avancerede monitorerings- og behandlingsmuligheder.
 • Omvisiteringen har medført et fald på B og C kørsler fra 300 daglige ture i 2021 til 260 i 2022. Modsat er det daglige antal kørsler på liggende sygetransport steget fra 194 i 2021 til 231 i 2022 efter regionen har fået øget kapaciteten med døgndækkende sygetransportberedskaber.

Fakta om overdragelse af ambulancedriften​

 • Ambulancedrift i Region Hovedstaden: Ambulancerne bliver kørt af leverandører, der er fundet ved et EU-udbud. I det daglige er det Region Hovedstadens Akutberedskab, der sender ambulancer ud fra vagtcentralen i Ballerup. Vagtcentralen visiterer borgere til akuthjælp, når de ringer til Akuttelefonen 1813 og alarm 1-1-2 med sundhedsfaglige spørgsmål.
 • Ambulanceleverandører: Falck driver to tredjedele af ambulancerne i regionen, og resten er blevet kørt af Hovedstadens Beredskab i Københavnsområdet. Fra 1. juni 2022 til 1. feb. 2023 overtager Akutberedskabet ambulancekørslen fra Hovedstadens Beredskab. Derefter træder ambulanceudbuddet i kraft. Hovedstadens Beredskab er er ejet af otte kommuner; Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og København.
 • Baser og køretøjer: Regionen får stillet baser og ambulancer til rådighed fra Hovedstadens Beredskab frem til 1. februar 2023. Derefter forventer regionen som planlagt at kunne køre fra egne baser og i nye ambulancer.
 • Medarbejdere: De får tilbud om overdragelse til regionens nye ambulancetjeneste fra 1. juni 2022. Antallet af medarbejdere ændrer sig løbende i takt med ansættelse eller fratrædelse. Den 1. april er der ansat 187 ambulancemedarbejdere i Hovedstadens Beredskab svarende til 146 på fuld tid, derudover bidrager 44 elever svarende til 17 medarbejder på fuld tid. 47 medarbejdere (svarende til 28 årsværk) som både har en stilling i brand- og ambulancetjenesten vil fortsat være ansat i Hovedstadens Beredskab. Først til maj står det klart, hvor mange af de 140 ambulancemedarbejdere ønsker overdragelse.
 • Ansættelsesvilkår: Regionen ønsker, at medarbejderne fra Hovedstadens Beredskab allerede fra overdragelsen omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for de nuværende medarbejdere i Akutberedskabet. Region Hovedstaden er i dialog med FOA herom.
 • Akutberedskabets nuværende medarbejdere er ansat efter overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for ambulanceuddannet personale indgået mellem FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og følger Arbejdstidsaftalen for social- og sundhedspersonale. Sidstnævnte aftale giver større fleksibilitet for arbejdsgiver i den almindelige arbejdstilrettelæggelse og i forbindelse med spidsbelastninger mod, at medarbejdere får bedre betaling for arbejde på skæve tidspunkter.​
 • Udbud: Regionen har haft ambulancedriften i EU-udbud i 2021, hvor Falck og Region Hovedstadens Akutberedskab blev valgt som leverandører fra 2023. Udbuddet skete med en kontrolberegning, og der har ikke været indgivet klager. ​