RøgalarmPatruljen, der består af brandmænd, frivillige og FDF-spejdere, sidder på en brandbil

RøgalarmPatruljen kommer til Frederiksberg

Omkring 300.000 danskere har haft brand i eget hjem inden for de seneste fem år, og alene i 2017 omkom 61 personer som følge af brand. Særligt ældre er udsatte, men når mennesker omkommer ved brand, er det ofte, fordi der ikke har været en røgalarm til at advare om branden i tide. For at sætte fokus på vigtigheden af røgalarmer sender Hovedstadens Beredskab, BrandBevægelsen og TrygFonden derfor nu RøgalarmPatruljen ud for at tjekke, at borgere på Frederiksberg har en virksom røgalarm i deres hjem.

Lørdag den 17. november besøger RøgalarmPatruljen boligområdet ved Sofus Francks Vænge på Frederiksberg, som er udvalgt på grund af de mange ældre beboere. RøgalarmPatruljen, der består af unge hjælpere fra FDF-spejderne på Nyelandsvej og mandskab fra Hovedstadens Beredskabs frivilligenhed, vil gå fra dør til dør og tilbyde at tjekke beboernes røgalarmer. Har en beboer ingen røgalarm, sætter patruljen gratis en ny op. Formålet med indsatsen er at sætte fokus på brandsikkerhed i private hjem, og at røgalarmer redder liv.

– Særligt ældre mennesker er i risikogruppen, når det gælder brand i hjemmet, bl.a. fordi de ofte har svært ved selv at opsætte røgalarmer – og ikke mindst vedligeholde dem. Derfor har vi taget initiativ til RøgalarmPatruljen, hvor lokale spejdere tjekker røgalarmer i boligområder med mange ældre. Og mangler der en røgalarm i et hjem, så hjælper patruljen med at sætte en ny røgalarm op, hvis batteri holder i 10 år, siger Peter Hofman-Bang, overingeniør i BrandBevægelsen.

Det billede bekræftes i Hovedstadens Beredskab, hvor man er glade for samarbejdet omkring RøgalarmPatruljen.

– Hos en del ældre ser vi desværre, at de godt nok har en røgalarm, men at den bare ikke virker, fordi den ikke er blevet tjekket. Det er derfor en vigtig sag, som vi troligt støtter op om hvert år, og det fungerer rigtigt godt, når vi kommer ud og banker på døren sammen med de lokale spejdere, siger Marcello Francati, forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab.

Håbet fra initiativtagerne til RøgalarmPatruljen er, at kampagnen også vil få mange andre til at tjekke, at de – og deres nærmeste – har en virksom røgalarm i deres hjem.

– En fungerende røgalarm holder vagt døgnet rundt og reagerer allerede i opstartsfasen af en brand, så man kan nå at redde både sig selv og sine naboer, siger Peter Hofman-Bang.

Siden 2007 har BrandBevægelsen og TrygFonden samarbejdet med en lang række kommuner og beredskaber om at sætte fokus på brandsikkerhed, og de har igennem årene sat mere end 10.000 røgalarmer op hos ældre borgere.

– Hvert år oplever cirka 60.000 danskere brand i deres hjem. Samtidig ved vi, at 85 pct. af alle dødsbrande sker i boliger, hvor der ikke er en fungerende røgalarm, og at 750.000 danske hjem mangler en røgalarm. Vi arbejder for at mindske omfanget af brande, især de alvorlige, så formålet med RøgalarmPatruljen er dels at få sat flere røgalarmer op i de danske hjem og dels at sprede budskabet om, hvor vigtigt det er at have en røgalarm, der virker, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

RøgalarmPatruljen i træningslejr

Før RøgalarmPatruljen går i aktion, modtager FDF-spejderne en indledende træning i brandsikkerhed og røgalarmer af en instruktør fra Hovedstadens Beredskab.

– I TrygFonden arbejder vi for, at færre skal dø eller komme alvorligt til skade i brandulykker i private hjem. Samtidig ønsker vi, at børn og voksne ved, hvordan man undgår brand og er i stand til at handle, hvis der opstår brand. Træningen af FDF- spejderne skal derfor både forberede dem til besøgene med RøgalarmPatruljen og give de unge en viden om brandsikkerhed, som de kan tage med sig videre i livet, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

 

Fakta om røgalarmer

  • Cirka 750.000 danske hjem mangler en røgalarm.
  • Hvert år oplever 60.000 danskere brand i deres bolig
  • 85 pct. af alle dødsbrande forekommer i boliger, hvor der ikke er en virksom røgalarm.
  • 80 pct. af dem, der omkommer ved brand, er over 50 år.
  • En røgalarm kan betyde forskellen mellem liv og død. Den holder vagt døgnet rundt og reagerer på røgudvikling – også når du sover. Med en virksom røgalarm øger du sikkerheden for dig selv, din familie og dine naboer.
  • En røgalarm bør testes løbende. Bare tryk på testknappen – hvis røgalarmen stadig virker, bipper den.
  • En røgalarm bør rengøres mindst en gang om året. Du kan enten tørre den med en fugtig klud eller støvsuge den på ydersiden.
  • Hvis du har en røgalarm, men bare ikke har fået sat den op, kan du bestille dobbeltklæbende tape på trygfonden.dk.
  • Du kan også øge sikkerheden for de ældre i din familie ved at sikre, at de har en virksom røgalarm i hjemmet.

Henvendelser fra pressen:

Per Harris, vicebrandinspektør, Hovedstadens Beredskab
Telefon: 26 86 29 07
E-mail: peharr@hbr.dk

Peter Hofman-Bang, overingeniør, BrandBevægelsen
Telefon: 27 80 25 80
E-mail: phb@sikkerhedsbranchen.dk

René Højer, programchef for sikkerhed, TrygFonden
Telefon: 20 70 38 92
E-mail: rh@trygfonden.dk

Om BrandBevægelsen
BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved brande. Læs mere om BrandBevægelsen på www.brandbevaegelsen.dk. 

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere om TrygFondens aktiviteter på www.trygfonden.dk.

Billede: Fra RøgalarmPatruljen, der gennemførtes i Glostrup i 2017.