Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen og Rasmus Storgaard, beredskabschef i Beredskab Øst giver hånd foran en brandbil

Samarbejde mellem beredskaber øger robustheden

De 2 kommunale beredskaber, Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab, indgår i et nyt samarbejde, der sikrer borgerne hurtig hjælp og øger robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker.

De 2 kommunale beredskaber, Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab, indgår i et nyt samarbejde, der sikrer borgerne hurtig hjælp og øger robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker.

Samarbejdet mellem de to kommunale beredskaber har altid været godt og gensidigt, men med den nye aftale er det formelle grundlag på plads for yderligere at styrke samarbejdet. Samarbejdsaftalen sikrer, at de to beredskaber gensidigt kan støtte og sikre hinanden med hurtig assistance.

Begge beredskaber råder over specialmateriel, der fremadrettet kan blive anvendt i begge beredskabers områder. Det kan f.eks. være specialsprøjter med CAFS (særlig skumtype) fra Beredskab Øst eller redningsdykkere fra Hovedstadens Beredskab. Det kan også være tale om assistance mellem beredskaberne ved flere hændelser, der skal håndteres på én gang og som kræver ekstra mandskab og materiel.

”Med den nye aftale udnytter vi den høje faglighed og de mange specielle ressourcer, der findes i begge beredskaber. Det potentiale sikrer et fortsat højt serviceniveau til gavn for borgerne”, siger Rasmus Storgaard, beredskabschef i Beredskab Øst.

”Hovedstadsområdet rummer risici, der kræver, at vores beredskaber hele tiden er parat til store og komplicerede hændelser. Med den nye aftale styrker vi det operative samarbejde og øger dermed beredskabets samlede robusthed”, udtaler Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen, Hovedstadens beredskab.

Det bliver Vagtcentralen for Storkøbenhavn, der i praksis skal håndtere aftalen og tilkalde de relevante enheder i den aktuelle situation. Aftalen beskriver også afregning for ydelserne mellem de 2 beredskabsenheder.