Beredskabsudstyr er lagt ud efter stormflod i Dragør

Stormflod – Regeringen må vedkende sig sit ansvar

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab har på deres møde den 11. januar 2017 drøftet de foreløbige erfaringer fra stormfloden, der især ramte Hvidovre og Dragør kommuner, onsdag og torsdag den 4. og 5. januar.

Bestyrelsen har kun stor ros til overs for beredskabets håndtering af stormfloden i hovedstadsområdet. Det skyldtes ikke mindst den kæmpe indsats som Hovedstadens Beredskab i tæt samarbejde med kommunernes tekniske forvaltninger stod for.

”Indsatsen viser, at de politiske ambitioner, som vi 8 ejer-kommuner havde med at danne Hovedstadens Beredskab for 1 år siden, giver rigtig god mening. Ved at danne Danmarks største kommunale beredskab har vi skabt de bedst mulige forudsætninger for at løse de hændelser, der kan ramme hovedstadsområdet”, udtaler bestyrelsesformand og borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg.

På trods af denne robusthed viser hændelsen, at beredskabets materiel i situationen var presset til det yderste. Der var ikke flere dæmninger eller water tubes at opdrive nationalt eller hos beredskabets samarbejdsparter i Sverige. En yderligere forværring af situationen kunne derfor have haft store konsekvenser for borgerne i hovedstadsområdet.

”En så stor indsats, som den beredskaberne netop har været igennem, stiller naturligvis spørgsmål ved, om besparelserne på de kommunale beredskaber giver mening. Alene de omkostninger, der er ved genopretning og nye investeringer i materiel, forventes at blive meget store. Samtidig er det klart, at i takt med at vandet fremover stiger i vores farvande, vil en 100 års hændelse kunne ske langt hyppigere. Det risikerer at sætte ekstra pres på beredskabet i de kommende år,” anfører Helle Adelborg.

”Derfor er der behov for, at staten og KL tager en fornyet drøftelse om tilbagerulningen af de økonomiske besparelser på det kommunale beredskab. Regeringen må vedkende sig sit ansvar – også for det kommunale beredskab”, slutter bestyrelsesformanden.

For yderligere kommentarer, kontakt bestyrelsesformand Helle Adelborg (borgmester Hvidovre Kommune), mobil 2544 3001


Baggrund

Hovedstadens Beredskab er et fælleskommunalt § 60 selskab, der blev etableret pr. 1. januar 2016. Hovedstadens Beredskab er en sammenlægning af de tidligere Dragør, Frederiksberg, København og Vestegnenes brandvæsener, og har således 8 ejer-kommuner; Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og København.  Bestyrelsen for selskabet består af de 15 borgmestrene fra de 8 ejer-kommuner.

Hovedstadens Beredskab dækker ca. 1 mio. borgere. Vi har næsten 1.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 500 mio. kr. Vi er dermed Danmarks største kommunale beredskab.

Sammenlægningen er en konsekvens af KL og den daværende regerings aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet var, at landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 skulle etablere sig i 20 beredskabsenheder.

Alle opgaver fra de tidligere brandvæsener samt myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling er overført til selskabet.