Ambulance set bagfra

Tab af ambulancekontrakt

Region Hovedstaden har i dag 18. august 2021 afgjort, hvem der skal være kommende ambulanceleverandører, på den fremtidige ambulancekontrakt fra 2023.

Hovedstadens Beredskab har budt ind på at fortsat at være ambulanceoperatør i to af regionens 5 delområder.

Det har vi gjort, fordi Hovedstadens Beredskab, og før det Københavns og Frederiksberg Brandvæsener, i over 100 år har drevet en driftssikker ambulancetjeneste med et sundhedsfagligt højt niveau og med dygtige og dedikerede medarbejdere.

Hovedstadens Beredskab er i dag blevet oplyst om, at Hovedstadens Beredskab ikke er blandt de kommende operatører og fra 1. februar 2023 ikke længere skal drive ambulancetjenesten i Region Hovedstaden.

Vi vil gerne kvittere over for Falck for et godt samarbejde og ønske dem tillykke med den kommende kontrakt.

Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen udtaler:

”Hovedstadens Beredskab har afgivet tilbud på den kommende ambulancekontrakt, men har desværre ikke vundet. Som et samlet beredskab i hovedstaden er det meget ærgerligt, at der fra 2023 ikke længere er ambulancetjeneste i Hovedstadens Beredskab, særligt henset til den store faglige og personalemæssige synergi, der er i at have brandvæsen og ambulance samlet i et stort hovedstadsområde. Det er ingen hemmelighed, at ambulancetjenesten i Danmark er hårdt presset på mandskabsmangel samt et meget højt arbejdspres. Vi havde i vores tilbud taget højde for, hvordan vi kan sikre en ambulancetjeneste, hvor både arbejdsmiljø og sundhedsfaglig kvalitet er i top. Nu påbegynder en vigtig, men også svær proces med at varetage en sikker drift af ambulancetjenesten frem til 2023.”

Ambulancechef Kenneth Gøtterup udtaler:

”Hovedstadens Beredskab har de mest dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere i den danske ambulancetjeneste. I det tilbud vi har afgivet har vi afgivet et fagligt ambitiøst tilbud, hvor vi har lagt vægt på patientsikkerhed, sundhedsfaglig kvalitet og i høj grad personaletrivsel, hvor fastholdelse af medarbejdere er i højsædet. En lang tradition er slut, og det er vi både på borgerne og medarbejdernes vegne kede af.”

For yderligere oplysninger eller udtalelser kan pressetalsmand Tim Ole Simonsen 30 52 82 19 kontaktes.