Bål i tør bevoksning

Tørke: Udvis særlig forsigtighed med ild og gløder i naturen

I Hovedstadens Beredskab følger vi den nuværende tørke-situationen meget tæt, men har endnu ikke fundet det nødvendigt at indføre restriktioner for afbrænding. Vi opfordrer i stedet til særlig forsigtighed og omtanke. Da man som altid skal sikre sig mod risikoen for brand ved brug af åben ild i naturen.

Den seneste tids tørre og varme vejr har medført, at der er meget tørt i naturen. I Hovedstadens Beredskab følger vi situationen tæt og vurderer løbende risikobilledet i samarbejde med øvrige myndigheder. Indtil videre ser vi ikke en væsentlig ændring i forhold til normalbilledet og antallet af brande i naturen. Vi har derfor på nuværende tidspunkt valgt ikke at indføre nogle restriktioner for afbrænding i vores område (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København).

Vi opfordrer i stedet til at udvise særlig forsigtighed og agtpågivenhed med ild og gløder i den tørre natur.

Følg de gode råd og tænk før du tænder – om det så er grill, cigaret, bål eller ukrudtsbrænder:

Åben ild og grill

  • Hold god afstand til bevoksning og brug kun åben ild i stille vejr
  • Anvend de indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille
  • Placer grillen på et fast og ikke brændbart underlag
  • Hav altid vand i nærheden, til at slukke med
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er helt slukket

Tobak, værktøj og maskiner

  • Pas på med cigaretter og gløder fra tobak i naturen
  • Undlad at bruge ukrudtsbrænderen, når der er så tørt
  • Brug maskiner og elektrisk værktøj med omtanke (få gnister kan starte en brand)

Man skal ikke kontakte beredskabet og bede om tilladelse, hvis man følger de almindelige bestemmelser og regler i afbrændingsbekendtgørelsen.

Hovedstadens Beredskab er særligt opmærksomme på den forestående Sankt Hans og vil i starten af uge 25 endeligt vurdere og informere om eventuelle restriktioner bliver nødvendige.

PRESSEKONTAKT

Vagthavende operationschef kan kontaktes på tlf. 24297503 og operationschef@hbr.dk