Jakob Bøgelund holder foredrag

Viden er vigtig

Kendskab til skadestedet er vigtigt, når det brænder i en bygning, eller der er sket en ulykke. Hvordan kommer man frem til bygningen? Er der en særlig dør man skal igennem? Er der installeret sprinkleranlæg?

Det kan være svært at huske alle detaljer i en hovedstad, der hele tiden udvider sig, hvor nye, flotte, men også komplekse bygninger skyder op. Derfor anvender vi en række elektroniske kortværktøjer, som sørger for at vigtige oplysninger er tilgængelige, når det gælder.

Jakob Bøgelund, en af vores ingeniører, arbejder med at gøre vores kortværktøjer endnu bedre. I sidste uge holdt Jakob foredrag i GeoForum om, hvordan vi i Hovedstadens Beredskab bruger elektroniske kort (GIS) i vores arbejde. Geoforum er et fagligt netværk hvor brugere og leverandører i GIS-branchen mødes og udveksler erfaringer. Foredraget kom også ind på nogle af de udfordringer, vi står overfor og forslag til, hvordan vi løser dem. Et af de tiltag, der står først for, er at få lavet en fælles standard for, hvordan vi kan udveksle oplysninger med vores naboberedskaber og øvrige aktører. I regi af Danske Beredskaber bidrager vi til at få skabt en fælles standard – Dansk Beredskabs Grunddatamodel.

Du kan læse mere om foredraget i GeoForums blad >>