Bestyrelsesmøde den 17. januar 2018

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Valg af formand og næstformand Download PDF
 3. Orientering om bestyrelsens forretningsorden, herunder ledelsesinstruks Download PDF
  • Bilag 1 - Forretningsorden for bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab IS_godkendt af bestyrelsen 13. januar 2016 Download PDF
  • Bilag 2 - Ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren - godkendt af bestyrelsen 13. januar 2016 Download PDF
 4. Valg til arbejdsudvalget Download PDF
 5. Introduktion til Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 1 - Vedtægter for Hovedstadens Beredskab - godkendt af ejerkommunerne efterår 2015 Download PDF
  • Bilag 2 - Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab - godkendt af ejerkommunerne efterår 2015 Download PDF
  • Bilag 3 - Tværgående samarbejdsfora mellem ejerkommunerne og Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 4 - Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab - godkendt af bestyrelsen 13. januar 2016 og efterfølgende i ejerkommunerne Download PDF
  • Bilag 5 - Fælles plan for fortsat drift - godkendt af bestyrelsen 17. august 2016 og efterfølgende behandlet i ejerkommunerne Download PDF
 6. Genoptagelse_Delegation af beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen samt ændringer af SLA for brandsyn Download PDF
  • Bilag 1 - Uddybende notat om delegering af beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen Download PDF
 7. Evaluering af stormfloden, januar 2017 Download PDF
 8. Klimamateriel og mobile dæmninger Download PDF
 9. Sårbarhedsrapport 2017 Download PDF
 10. LUKKET_Orientering om status på entreprisestrategi Download PDF
 11. Orientering om arbejdsmiljøarbejdet Download PDF
 12. Godkendelse af mødeplan 2018 Download PDF
 13. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 14. Kommende møde Download PDF
 15. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 16. Eventuelt Download PDF