Bestyrelsesmøde den 21. april 2021

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af regnskab 2020 Download PDF
 3. Godkendelse af Forebyggelsesstrategi 2021-28, 'Vi gør en forskel, sammen' Download PDF
  • Bilag 1_Forebyggelsesstrategi 2021- 2028, 'Vi gør en forskel, sammen' Download PDF
 4. Evaluering og godkendelse af vision for brandmuseet Download PDF
 5. Godkendelse af løsning for veterankøretøjer Download PDF
 6. LUKKET_Orientering om resultat af forsikringsudbud i 2020 Download PDF
 7. LUKKET_Godkendelse træk på leasingrammen Download PDF
 8. Godkendelse af budget 2022 og overslagsår, 1. behandling Download PDF
 9. LUKKET_Fortrolig orientering om status på ambulancetilbud Download PDF
 10. Godkendelse af forslag til ændring af vedtægter og SLA i forbindelse med kompetenceoverdragelse af påbud mv. Download PDF
  • Bilag 1_Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter Download PDF
  • Bilag 2_Forslag til revideret SLA 02022021 Download PDF
 11. Orientering om Robusthedsanalysen af de kommunale redningsberedskaber Download PDF
  • Bilag 1_Analyse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering 2019 hovedrapport Download PDF
 12. Orientering om evaluering af håndteringen af COVID-19 Download PDF
 13. Godkendelse af Årsberetning 2020 Download PDF
  • Bilag 1_Årsberetning 2020 Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 2_Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2020 og Regnskab 2020 Download PDF
 14. Orientering om status på arbejdsmiljøområdet Download PDF
 15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 16. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 17. Kommende møde Download PDF
 18. Eventuelt Download PDF