Bestyrelsesmøde den 22. april 2020

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET _Drøftelse af retning for RBD 2021+ Download PDF
 3. Godkendelse af regnskab 2019 Download PDF
 4. Orientering om resultat af nordisk benchmarkinganalyse Download PDF
 5. LUKKET _Orientering om status på implementering af anbefalinger i PwCs Budgetanalyse Download PDF
 6. Godkendelse af budget 2021 og overslagsår, 1. behandling Download PDF
 7. Orientering om Ankestyrelsens afgørelse i forbindelse med vedtægtsændringer Download PDF
  • Bilag 1_Vedtægter for Hovedstadens Beredskab_godkendt december 2019 Download PDF
 8. LUKKET_Kompetenceoverdragelse Download PDF
 9. Orientering om status på sag rejst af FOA Download PDF
 10. LUKKET_Orientering om status på bemyndigelsessag Download PDF
 11. LUKKET_Orientering om forhandlinger Download PDF
 12. Godkendelse af Årsberetning 2019 Download PDF
  • Bilag 1_Årsberetning 2019 Download PDF
  • Bilag 2_Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2019 og Regnskab 2019 Download PDF
 13. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 14. Orientering om Hovedstadens Beredskabs håndteringer og prioriteringer i relation til Coronavirus Download PDF
 15. Orientering vedr. bæredygtighed Download PDF
  • Bilag 1_Hovedstadens Beredskabs Indkøbspolitik Download PDF
 16. LUKKET_Henvendelse fra Glostrup Kommune vedr. arbejdsgruppe Download PDF
 17. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 18. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 19. Kommende møde Download PDF
 20. Eventuelt Download PDF
 21. Download PDF