Bestyrelsesmøde den 23. juni 2021

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Valg af ny næstformand Download PDF
 3. Godkendelse af rammerne for evt. ny placering af Station Glostrup, herunder model for håndtering af opsigelse af lejemål Download PDF
  • Bilag 1_Juridisk notat vedr. Station Glostrup, etableringsgrundlag mv. Download PDF
  • Bilag 4_Notat økonomiske finansieringsmodeller af ny Station Glostrup Download PDF
 4. Temadrøftelse om kommunernes by- og erhvervsudviklings bindinger for Hovedstadens Beredskabs indsats og udvikling Download PDF
 5. Godkendelse af udkast til Beredskabspolitik 2021 Download PDF
  • Bilag 1a_Forslag til Beredskabspolitik 2021 Download PDF
  • Bilag 1b_Forslag til Beredskabspolitik 2021 - inkl. markering af ændringer Download PDF
  • Bilag 2_Forslag til indstillingsparadigme, Beredskabspolitik 2021 Download PDF
 6. Godkendelse af træk på og udvidelse af leasingrammen Download PDF
 7. Godkendelse af budget 2022 og overslagsår, 2. behandling Download PDF
 8. Beslutning om kompensation vedr. COVID-19 pandemien i 2021 Download PDF
 9. Orientering om status implementering af RBD 2021+ Download PDF
 10. Fortrolig orientering om status på ambulancetilbud Download PDF
 11. Orientering om indførelse af en whistleblowerordning i Hovedstadens Beredskab Download PDF
 12. Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, første halvår 2021 Download PDF
 13. Orientering om status på arbejdsmiljøområdet Download PDF
 14. Orientering om trivselsundersøgelse Download PDF
 15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 16. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 17. Kommende møde Download PDF
 18. Eventuelt Download PDF