Bestyrelsesmøde den 26. april 2023

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af regnskab 2022 Download PDF
 3. Godkendelse af budget 2024 og overslagsår 1. behandling Download PDF
 4. Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer Download PDF
  • Bilag 1_Sammenligning - Vedtægter 2021 og forslag til vedtægter 2023 Download PDF
  • Bilag 2_Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne Download PDF
  • Bilag 3_Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne Download PDF
  • Bilag 4_Forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne - Vedtægtsændring Download PDF
 5. LUKKET_Genoptagelse - Orientering om den fortsatte udvikling af Hovedstadens Beredskab Download PDF
 6. LUKKET_Drøftelse af det kommunale beredskabs fremadrettede rolle Download PDF
 7. Godkendelse af Årsberetning 2022 Download PDF
  • Bilag 1_Årsberetning 2022 Download PDF
  • Bilag 2_Forslag til indtillingsparadigme til ejerkommunerne - Årsberetning og årsregnskab 2022 Download PDF
 8. Orientering om undersøgelser af forekomsten af skadelige fluorforbindelser Download PDF
 9. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet Download PDF
  • Bilag 1_Trivselsmåling og APV 2022 Samlet rapport for HBR Download PDF
  • Bilag 2_Benchmark Trivselsmåling 2020 og 2022 Download PDF
  • Bilag 3_Arbejdsulykker, nærvedhændelser og sygefravær 2022 Download PDF
 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 11. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 12. Kommende møde Download PDF
 13. Eventuelt Download PDF