Brandvej - spærring

Har du spørgsmål om brandsikkerheden i din bolig?

Vi har modtaget henvendelser fra flere bekymrede borgere på baggrund branden på Grøndals Parkvej i Vanløse d. 25. marts. Branden bør ikke give anledning til udbredt bekymring, da brandsikkerheden i ejendomme i hovedstadsområdet normalt er god.

Bygninger indeholder forskellige konstruktioner, som i tilfælde af en brand har til formål at forsinke og begrænse brandens udbredelse. I forbindelse med branden på Grøndals Parkvej oplevede vi under indsatsen, at de brandforebyggende konstruktioner ikke virkede som forventet. Myndighederne er i gang med at undersøge, hvordan netop denne brand kunne sprede sig så ualmindelig hurtigt og fik så stort et omfang.

Med det fokus, som branden har fået, kan det dog være en oplagt lejlighed til, at I gennemgår brandsikkerheden i din bolig eller ejendom.

Vi har her samlet en række gode råd og vejledninger om brandsikkerhed samt oplysninger om, hvem du kan kontakte. Læs mere her.

Røgalarmer

Alle boliger bør have en mindst én røgalarm installeret, og det er et krav i alle boliger bygget siden 2004. En røgalarm er på vagt døgnet rundt og advarer i tilfælde af brand. Det er vigtigt, at røgalarmen er placeret, så alarmen kan høres fra alle opholdsrum, og at tjekke at den virker med jævne mellemrum. Der bør være mindst en røgalarm på hver etage i boligen. Læs mere her.

Familiens beredskabsplan

Sammen bør I gennemgå, hvordan I kommer ud af jeres hus eller lejlighed i tilfælde af brand. Der skal ideelt set være to udveje fra hvert rum, hvis den ene vej er blokeret af ild eller røg. I kan fx øve jer i at finde ud af jeres bolig i mørke eller med lukkede øjne. Læs mere her.

Flugtveje og oplag på trapper

Bygningens trapper er flugtveje, som skal holdes ryddede, så man kan komme hurtigt ud ved brand. Brug ikke trappen til at opbevare ting – det gælder også barnevogne og lign., som gør det let at antænde en brand. Samtidig kan tingene stå i vejen for brandmændene og forringe deres muligheder for at redde jer ud. Læs mere her.

Kældre og loft

Ved at holde orden i kældre og på loftet forebygger du brand i jeres bygning. Døre skal kunne lukkes ordentligt for at forhindre og begrænse at røgen og ilden spreder sig. Samtidig bør kældre sikres godt mod ubudne gæster for at forhindre påsatte brande mv.

Brandsyn og rådgivning

Hovedstadens Beredskab gennemfører brandsyn i virksomheder og institutioner, som er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. I boliger til privat beboelse (ejer-, andel- og lejeboliger) er der som regel ikke krav om brandsyn. Ønsker I rådgivning eller gennemgang af brandsikkerheden i jeres ejendom, kan I kontakte en privat certificeret brandrådgiver.

Byggemyndigheden

Har du spørgsmål til et brandsikkerheden i forbindelse med et eksisterende byggeri, byggeplads eller en byggetilladelse, skal du kontakte byggemyndigheden i din kommune.