Bestyrelsesmøde den 13. januar 2016

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Valg af formand og næstformænd Download PDF
 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden Download PDF
 4. Valg af arbejdsudvalg Download PDF
 5. Godkendelse af ledelsesinstruks Download PDF
 6. Orientering om åbningsbalance Download PDF
 7. Godkendelse af likviditetspolitik Download PDF
 8. Godkendelse af regnskabspraksis Download PDF
 9. Orientering om status vedrørende økonomisk styring, herunder afrapportering til bestyrelsen Download PDF
 10. Orientering om Ejerstrategi Download PDF
 11. Godkendelse af procesplan for entreprisestrategi Download PDF
 12. LUKKET: Godkendelse af plan vedrørende rationaliseringskrav Download PDF
 13. Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik Download PDF
  • LUKKET-Godkendelse af forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab Download PDF
 14. Godkendelse af forslag til RBD 2016 Download PDF
 15. Godkendelse af procesplan for RBD 2017+ Download PDF
 16. LUKKET - Godkendelse af forslag til procesplan for samarbejde med øvrige beredskabsenheder Download PDF
 17. Godkendelse af SLA for myndigheds- og forebyggelsesområdet Download PDF
 18. Orientering om nedsættelse af Samarbejdsorgan vedrørende myndigheds- og forebyggelsesopgaver Download PDF
 19. LUKKET - Aftaler til godkendelse Download PDF
 20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler Download PDF
 21. Godkendelse af frasigelse af lokalaftaler og kutymer Download PDF
 22. Godkendelse af MED-struktur Download PDF
 23. Meddelelser fra beredskabsdirektøren Download PDF
 24. Godkendelse af mødeplan Download PDF
 25. Eventuelt Download PDF