Bestyrelsesmøde den 27. juni 2024

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET_Godkendelse af træk på og udvidelse af leasingrammen Download PDF
 3. LUKKET_Drøftelse af råderumskatalog og status på implementering af Økonomi- og Ressourceanalyse Download PDF
 4. Godkendelse af budget 2025 og overslagsår 2. behandling Download PDF
  • Bilag 1_Høringssvar fra B-siden vedrørende Økonomi- og Ressourceanalyse Råderumskatalog og Budget 2025 Download PDF
  • Bilag 4_Takstkatalog 2025 Download PDF
  • Bilag 5_PwC notat - Beregning af ABA takster 2025 Download PDF
  • Bilag 6_PwC notat - Bemærkninger til takster 2025 Download PDF
 5. Orientering om status på implementeringen af RBD 2021+ Download PDF
  • Bilag 1_Status på implementeringen af RBD 2021_medio 2024 Download PDF
  • Bilag 2_Kort introduktion til RBD 2021+ og den økonomiske ramme for implementeringen heraf Download PDF
 6. Orientering om CO2-projekt vedrørende scope 3 Download PDF
 7. Orientering om ændring af ligestillingsloven og afledte forpligtigelser samt godkendelse af måltal for kønssammensætningen i den øverste ledelse Download PDF
 8. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, første halvår 2024 Download PDF
 9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 10. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 11. Kommende møde Download PDF
 12. Eventuelt Download PDF
 13. Download PDF