Bestyrelsesmøde den 4. november 2020

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Temadrøftelse, Alarm- og Vagtcentralen Download PDF
 3. Orientering om status på implementering af anbefalinger i PwCs Budgetanalyse Download PDF
 4. Orientering om opfølgning på forhold rejst i relation til model for feriepengebetaling Download PDF
 5. Orientering om forventet regnskab 2020 Download PDF
  • Bilag 2_Økonomiske konsekvenser af COVID-19 fordelt mellem ejerkommunerne Download PDF
 6. Godkendelse af takstkatalog 2021 Download PDF
 7. LUKKET_Orientering om ambulanceudbud Download PDF
 8. Orientering om COVID-19s konsekvenser for efterlevelsen af SLA på myndighedsområdet Download PDF
  • Bilag 1_Status efterlevelse af sagsbehandlingstider, SLA, pr. 1. september 2020 Download PDF
 9. Forslag til ændring af byggeloven om ny mulighed for kompetenceoverdragelse af påbud Download PDF
  • Bilag 1_UDKAST Forslag til lov om ændring af byggeloven Download PDF
  • Bilag 2_Hovedstadens Beredskabs høringssvar til ændring af byggeloven Download PDF
  • Bilag 3_Forslag til lov om ændring af byggeloven Download PDF
 10. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om personbeskyttelse, andet halvår 2020 Download PDF
 11. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 12. Godkendelse af mødeplan 2021 Download PDF
 13. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 14. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 15. Kommende møde Download PDF
 16. Eventuelt Download PDF