Bestyrelsesmøde den 8. juni 2016

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af bemærkning til protokol fra bestyrelsesmødet 13. januar 2016 Download PDF
 3. Godkendelse af forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+ Download PDF
  • Bilag 1: Forslag til RBD 2017 dimensioneringsplan, inkl. bilag 1, 4 og 5 Download PDF
  • Bilag 2: Forslag til RBD 2017 dimensioneringsplan, bilag 2, Operativ Ledelse Download PDF
  • Bilag 3: Forslag til RBD 2017 dimensioneringsplan, bilag 3, Scenarieanalyser Download PDF
 4. Orientering om forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Download PDF
  • Bilag 1: Notat om forslag til lov om ændring af beredskabslov mv. Download PDF
  • Bilag 2: Hovedstadens Beredskabs høringssvar vedrørende ændring af beredskabsloven Download PDF
 5. Orientering om status på samarbejdsaftaler mv. med operative bindinger Download PDF
 6. Godkendelse af Budget 2017, herunder effektiviseringskatalog Download PDF
 7. Godkendelse af entreprisestrategi Download PDF
  • Bilag 2: Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S Download PDF
 8. Godkendelse af valg af bank, herunder forvaltning af likviditet Download PDF
 9. Forventet regnskab 2016 Download PDF
 10. Godkendelse af revisor Download PDF
 11. Orientering om ambulancetjenesten Download PDF
 12. Godkendelse af it-sikkershedspolitik Download PDF
 13. Godkendelse af forslag til delegation af den politiske ledelses ansvar for at drøfte budgettets konsekvenser med medarbejderne Download PDF
 14. Orientering om pressehåndtering Download PDF
  • Bilag 1: Notat om pressehåndtering i Hovedstadens Beredskab Download PDF
 15. Status 100 dage Download PDF
  • Bilag 1: Statusnyhed om Hovedstadens Beredskab Download PDF
 16. Orientering om Ungdomsbrandkorps Download PDF
  • Bilag 1: Evaluering af projekt Ungdomsbrandkorps Download PDF
 17. Meddelelser fra bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren Download PDF
 18. Kommende møde Download PDF
 19. Kommunikation fra mødet Download PDF
 20. Eventuelt Download PDF