HBR logo

Hovedstadens Beredskab fylder 1 år

1.januar 2017 kunne Hovedstadens Beredskab fejre sin første fødselsdag. Det har været et begivenhedsrigt år, hvor fire tidligere brandvæsener har skullet finde deres ben i et nyt fælles beredskab – uden at gå på kompromis med sikker drift og kvalitet i servicen over for vores næsten 1 million borgere.

Den 1. januar 2016 blev de tidligere Frederiksberg, Dragør, Vestegnen og Københavns brandvæsener lagt sammen til Hovedstadens Beredskab.

I året, der er gået, har vi skullet finde os selv: medarbejdere, chefer og ledere har skullet finde sig til rette i en helt ny struktur, og en masse rutiner – operative som administrative – er ændret.

Sikker drift fra dag 1

Der har dog fra dag 1 været ét fælles holdepunkt: sikker drift. Vores borgere har således fået nøjagtig den samme service, som før 1. januar 2016. Brandbiler og ambulancer er rykket ud fuldstændig som de plejer – med samme responstider og samme kvalitet. Brandsyn er gået og byggesager er blevet behandlet.

Også det politiske arbejde i vores bestyrelse er kommet godt fra start. På årets fire bestyrelsesmøder har politikerne blandt andet haft følgende vigtige emner på dagsordenen: Risikobaseret dimensionering 2017+, fælles beredskabspolitik og plan for fortsat drift for alle 8 ejer-kommuner, samarbejdsaftaler med andre beredskaber, enterprisestrategi mv. Du kan læse meget mere om det politiske arbejde her.

Operative ændringer

På det operative område er der også sket meget. Vi har flyttet hele vores 112 alarm- og vagtcentral for Storkøbenhavn til nye, flotte lokaler i Gerhallen i Valby, hvor også Østsjællands Beredskabs vagtcentralfunktion er flyttet ind. Gearhallen er også rammen om krisestaben, når den træder sammen i forbindelse med større hændelser, fx i forbindelse med skybrud, vandforurening eller terror. Krisestaben består af repræsentanter fra alle 8 kommuner samt Hovedstadens Beredskab som har det overordnede ansvar for staben.

For at sikre et ens serviceniveau i alle vores 8 ejer-kommuner er der sket en del ændringer i sammensætningen af både køretøjer og mandskab. Derudover er vi gået i gang med at forberede uddannelse af alle brandfolk, så vi har endnu flere, der kan overfladeredde og kredsløbsrøgdykke.

Vores Frivilligenhed har samlet alle aktiviteter fra de tidligere 3 frivilligenheder. De holder lige nu til på Dæmningen i Valby, men vil flytte ligesom vores uddannelsescenter og museum, når vi har fundet egnede lokaler og Dæmningens brandstation dermed lukker helt. Udrykningsmandskabet fraflyttede stationen 1. marts 2016, og mandskabet kom ud på vores andre stationer.

Tæt kontakt til borgerne

Den tætte kontakt til borgerne og medier er højt prioriteret, og Hovedstadens Beredskab har lagt mange kræfter i at få udbredt kendskabet til den nye organisation og det nye navn.

Hovedstadens Beredskab har afholdt eller deltaget i over 80 arrangementer for borgere. Alene til vores åbent hus på stationerne i foråret deltog over 7000 borgere.

Vi har også lanceret Hovedstadens Beredskabs helt nye hjemmeside www.hbr.dk,  ligesom vi har rigtig mange besøgende på vores facebook- og twitterprofiler.

Her kan du se et lille udpluk af de mange initiativer, vi nåede i løbet af 2016:

 • Ny organisationsstruktur på plads
 • Succesfuld idriftsættelse af ny ambulancekontrakt med Region Hovedstaden pr. 1. februar 2016 med tre gange så mange ambulanceberedskaber (nye baser og køretøjer, rekruttering af ambulancereddere mv.)
 • Nye IT-systemer – administrative som operative
 • Nyt logo og navnetræk (se billedet øverst)
 • Ny hjemmeside – www.hbr.dk
 • Afholdt og deltaget i over 80 arrangementer – 7000 borgere var på besøg på vores Åbne brandstationer
 • Afholdt over 500 kurser og øvelser
 • Flyttet det operative mandskab fra Dæmningens brandstation
 • Fået ensartethed i gennemførelse af brandsyn, i alt 3912
 • Gennemført kampagner (Røgalarmer, Førstehjælp i børnehøjde)
 • Deltaget aktivt i oprettelse af netværksfora på tværs af de 24 kommunale beredskabsenheder i hele DK
 • Fået politisk godkendelse af Entreprisestrategi, Effektiviseringsstrategi (jf. ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab), Riskobaseret Dimensionering 2017+ (RBD), Beredskabspolitik og Fælles plan for fortsat drift for alle 8 ejer-kommuner, Service Level Agreements (SLA) på myndighedsområdet mv.
 • Sat arbejde omkring sårbarhedsanalyse for ejer-kommunerne i gang, sådan som RBD 2017+ foreskriver
 • Sat arbejdet med strandrensningsplaner for de 4 relevante kystkommuner i gang
 • Udbredt projektet om brandstedsevaluering i København til området under Københavns Vestegns Politi